Úvod     Knižné publikácie     Region. propagačné materiály     Audiovizuálne projekty    Goralinga v školách     Ocenenia     Výstavy,prezentácie a knižné veľtrhy     Galéria     Viktor Majerik     Tlačiareň     Kontakt

Regionálne propagačné maetriály

Copyright © 2017 goralinga.sk Všetky práva vyhradené.

Napíšte nám…

Ako si objednať…

00421 903 603 550

goralinga@gmail.com

Home

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES – VYDAVATEĽSTVO GORALINGA: SPIŠSKÁ STARÁ VES A KRAJINA NA BREHOCH DUNAJCA

1. miesto v celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2012“ v kategórii C.1.1 KULTÚRNOTURISTICKÝ MATERIÁL – SKLADAČKA, PLAGÁT, BULLETIN AKO PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KRAJINNÉHO A PRÍRODNÉHO BOHATSTVA OBCE, MESTA, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU, KRAJA.

OBEC SPIŠSKÉ HANUŠOVCE–VYDAVATEĽSTVO GORALINGA
MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS-INGRID MAJERIKOVÁ:
SPIŠSKÉ HANUŠOVCE (1313-2013)

V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI „SLOVENSKÁ KRONIKA 2014“ ŠPECIÁLNA CENA ZA ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O KULTÚRNOM DEDIČSTVE REGIÓNU

Vydavateľstvo GORALINGA opäť "bodovalo" v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika  :-)

Päťčlenná porota súťaže, ktorej predsedom bol riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Radoslav Ragač PhD., posudzovala celkovo 58 monografií. Monografia Spišské Hanušovce (1313-2013), ktorú vydala Obec Spišské Hanušovce v spolupráci s vydavateľstvom GORALINGA získala Cenu za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu.

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES – VYDAVATEĽSTVO GORALINGA:
SPOLOČNÝ TURISTICKÝ PRIESTOR SPIŠA

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES – VYDAVATEĽSTVO GORALINGA:  

PUTOVANIE KRAJINOU NA BREHOCH DUNAJCA

Publikácia obsahuje nasledujúce texty:
Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc.: Slovensko-poľsko-rusínske jazykové pomedzie v Zamagurí a na Spiši
Ing. Ján Harabin: Tradičná svadba v Osturni / Starý a Nový zakon (rozprávka z Osturne) / Ukážky v nárečí - Rozprávka o lakomstve a lenivosti
Ing. Jozef Harabin, primátor mesta Spišská Stará Ves: Úvodom
Jakub Jamróz, vojt Gminy Nižné Lapše: Úvodom
MVDr. Anna Kostková: Detské hry zo Spišských Hanušoviec / Ako sa gazda Maček z jarmoku vracal (príbeh zo Spišských Hanušoviec) / Ukážky v nárečí – Život na košiari
Ján Lach:  Ľudový odev v obci Malá Franková / Goralský tanec Na Hajduka z Malej Frankovej / Strigônske maslo (rozprávka z Malej Frankovej)
Mgr. Elżbieta Rozalia Łukuś: Neviniatka / Ohrávanie májov na Turíce / Obdobie fašiangov a „ostatky” / Levočská Matka Božia
Mgr. Viktor Majerik: Detské hry z Veľkej Lesnej / Ako „Lucky” v Haligovciach na sv. Luciu (13. decembra) vyčíňali
PhDr. Milica Majeriková – Molitoris, PhD.: Z histórie zamagurských obcí
Mgr. Simona Marhefková: Ľudová próza na Zamagurí
Mgr. Adam Święty: Ľudové liečiteľstvo – domáce formy liečenia rôznych ochorení / Babka, prozrpávaj mi niečo
Maria Waniczek: Ukážky v nárečí – Skalnatá cesta
Ing. Katarína Žlkovanová, PhD.: Vitajte u nás!